IDROTTSSKADOR

BEHÖVER DU HJÄLP MED IDROTTSSKADOR?

De flesta av oss mår bra av att idrotta, men det innebär även en risk för skador. Även om vår kropp ofta klarar mer än vi tror, finns det vissa rörelser och faktorer som kan leda till skador i samband med idrottande.
TYPER AV IDROTTSSKADOR
Kort går idrottsskador att dela in två olika kategorier, akuta idrottsskador som uppstår i samband med olyckor eller trauma för kroppen och idrottsskador från överbelastning eller felaktig belastning under en längre period. Oavsett om det är en akut idrottsskada eller en förslitningsskada, är det viktigt att så snart som möjlig påbörja behandling för att återfå motorik och bibehålla muskler, och självklart för att undvika liknande skador i framtiden!
BEHANDLA IDROTTSSKADA

AktiveraKlinikens duktiga naprapater hjälper dig tillbaka till planen. för att du ska kunna motionera, röra på dig och idrotta som du vill igen! Varje skada är unik och likaså behandlingen av sagda idrottsskada. Vi tar i samråd med dig fram en behandlingsplan som baserar sig på din situation, dina förutsättningar och dina behov.

Har du råkat ut för en idrottsskada? Kontakta oss på AktiveraKliniken så hjälper vi dig med behandling av idrottsskada!