Ultraljuds-Diagnostik

Ultraljuds - diagnostik

MED VÅRT ULTRALJUD BK 500 KAN VI NÄSTAN TITTA IN I KROPPEN.
Det är ett bra verktyg som kan se muskelrupturer, seninflammationer och lösa delar i leder. Vissa strukturer är lättare att få bra bilder på medans djupare strukturer oftare är besvärligare.

Vi hjälper dig med din smärta och stelhet. Boka en tid så tar vi fram en plan tillsammans!