Ultraljud

ultraljudsdiagnostik uppsala

Ultraljudsdiagnostik

Med vårt ultraljud BK 500 kan vi nästan titta in i kroppen.

Det är ett bra verktyg som kan se muskelrupturer, seninflammationer och lösa delar i leder. Vissa strukturer är lättare att få bra bilder på medans djupare strukturer oftare är besvärligare.