Tester

Screening light test

Screening tester

I Screening Light mäter vi upp skillnader mellan vänster och höger sida, vi testar bålkontroll och vi ser hur väl dina system interagerar för att skapa en bra funktion.

Screening Light passar den som vill öka sin kunskap om vad du egentligen har för svagheter och vill bygga en grundlig bas för att din kropp ska bli tillräckligt stabil att kunna göra det som du faktiskt vill kunna göra. Efter att vi mätt upp och testat dig analyserar vi resultaten. Du får med dig ett individualiserat stretch och träningsprogram just för dig där du ser vilka övningar, hur ofta du ska göra dem, i vilken intensitet och rytm som är bäst och eventuellt vilken vikt som ska användas i de olika faserna. Vi går tillsammans igenom övningarna som du fått och som du ska göra under kommande 4-8 veckor.

Det spännande med att ha faktiska mätvärden, är att vi kan visa på förändring!
Är du redan patient hos oss är det ännu bättre, då har vi redan din historik och kan koncentrera oss just på screeningen.